In de praktijk

Nieuws en evenementen

Op de blog: koninklijk besluit tot vaststelling van het nationaal noodplan

  • Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
  • Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties

Op 14 mei 2024 werd het koninklijk Besluit (KB) van 26 april 2024 tot vaststelling van het nationaal noodplan gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad...

Wijziging van het Sociaal Strafwetboek: publicatie in het Belgisch Staatsblad van een wet houdende wijziging van het sociaal strafrecht en diverse arbeidsrechtelijke bepalingen

De wet houdende wijziging van het sociaal strafrecht en diverse arbeidsrechtelijke bepalingen werd op 21 juni 2024 gepubliceerd in het Belgisch...