In de praktijk

Nieuws en evenementen

De Civiele bescherming wordt 70 jaar

Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties

70 jaar geleden, op 18 maart 1954, werd het Koninklijk Besluit van 11 maart 1954 betreffende het statuut van het Korps voor Burgerlijke Bescherming...

Aantal arbeidsongeschikten blijft toenemen

Re-integratie op het werk

Een recent artikel in de ‘NBB Economic Review’ van de Nationale Bank van België (NBB) toont dat het aantal langdurig arbeidsongeschikten vrijwel...

Webinar: nieuwe wetgeving rond ergonomie en de preventie van MSA

-
Evenement
  • Ergonomie
  • Musculoskeletale aandoeningen (MSA)
  • Risicoanalyse
  • Preventieadviseur

Op 27 mei 2024 organiseert de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid (AD HUA) van de FOD Werkgelegenheid een webinar naar aanleiding van de...

Webinar: "Mensgericht digitaliseren"

-
Evenement

Het Belgisch Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) organiseert op 30 mei 2024 het webinar...