De algemene opdracht van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (AD TWW) is het welzijn op het werk van de werknemers op permanente wijze verbeteren en ervoor zorgen dat de uitvoering van de beleidslijnen inzake welzijn worden nageleefd door een raadgevende, preventieve en repressieve rol te vervullen.

Meer informatie over de AD TWW is beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Over de FOD > Organigram > Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk.

 • Parlementaire vragen

 • 55040215C, 55040541C, 55040542C, 55040719C Kamer - De afschaffing van de eindejaarspremie van poetshulpen

 • 55041043C, 55041194C, 55041375C, 55041376C, 55041394C Kamer - De inbreuken in de dienstenchequesector

 • 55040565C Kamer - Het RIT 2.0

 • 55040579C Kamer - De wet van 1996 en het advies van de CRB

 • 1478 Kamer (08/11/2023) - Arbeidsinspectie - Aantal inspecteurs

 • 1477 Kamer (08/11/2023) - Arbeidsinspectie - Controles van bedrijven

 • 1207 Kamer (03/03/2023) - Het ambtshalve onderzoek naar mensenhandel bij arbeidsongevallen

 • Kamer 55037746C & 55039124C - De veiligheid op bouwwerven en de bliksemactie van de arbeidsinspectie" en over "Dodelijke arbeidsongevallen"

 • 55036698C & 55037164C Kamer (27/06/2023) - De werkomstandigheden van de huishoudhulpen

 • 55036069C Kamer (19/04/2023) - De zwakke controle op bedrijven met te veel arbeidsongevallen

 • 55035285C, 55035878C, 55035888C, 55035976C Kamer (18/04/2023) - Het welzijn op het werk voor dienstenchequemedewerkers

 • 1196 Kamer (02/03/2023) - Aanwervingen extra sociaal inspecteurs met een bijzonder profiel

 • 1173 Kamer (20/02/2023) - Het postinterventiedossier

 • 1195 Kamer (02/03/2023) - Aanwerving extra sociaal inspecteurs

 • 1200 Kamer (02/03/2023) - Aanwervingen extra sociaal inspecteurs - Regionale onevenwichten personeelsbezetting

 • 1178 Kamer (27/02/2023) - Uitreiking eretekens

 • 1068 Kamer - Afdeling van het regionaal toezicht op het welzijn - Samenwerking met justitie

 • 1067 Kamer - Afdeling van het regionaal toezicht op het welzijn - Personeelsbestand

 • 55032212C Kamer - De inspectiecampagne bij dienstenchequebedrijven

 • 976 Kamer - Arbeidsinspectie - Aantal inspecteurs

 • 978 Kamer - Arbeidsinspectie - Controles bedrijven

 • 55029173C Kamer - De opleiding 'Eerste Hulp bij Mentale Problemen'

 • 55026776C Kamer - Het actieplan ter bevordering van het welzijn op het werk

 • 55024882C Kamer - Het pesten op het werk

 • 562 Kamer - Arbeidsongevallen op bouwwerven

 • 609 Kamer - Campagne Welzijn op het Werk

 • 55019237C en 55019776C Kamer - De toename van het aantal gevallen van seksuele intimidatie op het werk

 • 55018772C Kamer - De omkadering van het telewerk en het risico op een burn-out

 • 24 Kamer - Luchtkwaliteit op de werkplaats

 • 55018008C, 55018447C, 55018709C Kamer - Het psychosociale welzijn op het werk

 • 55001212P Kamer - Het verplichte telewerk en de nood aan extra controles

 • 55001089P Kamer - De naleving van de coronaregels op het werk

 • 55001064P & 55001066P & 55001084P- Gezondheidsvoorschriften door de werkgevers

 • 502 Kamer - Welzijn op het werk

 • 55006177C Kamer - De opvolging van de COVID-preventiemaatregelen in de bedrijven

 • 55006105C Kamer - De arbeidsinspectie van de AD Toezicht op het Welzijn op het Werk

 • 55004429C Kamer - Prayon en de vrouwenrechten

 • 55000575P Kamer - De bezorgdheden van de werknemers tijdens de coronacrisis

 • 683 Kamer - Telewerken - Nood aan verbondenheid en deconnectie

 • 675 Kamer - Hyperconnectiviteit van telewerkers

 • 623 Kamer - COVID-19-maatregelen - Controles bedrijven

 • 644 Kamer - Besmettingshaard bij Westvlees

 • 537 Kamer - Vertaling van de Codex over het welzijn op het werk

 • 376 Kamer - Inzet AD TWW inzake social distancing en telewerk

 • 2295 Kamer - Beschikbaar controlepersoneel voor de arbeidsinspectie en het toezicht op het welzijn op het werk

 • 2263 Kamer - Sedentaire bedrijven en bouwplaatsen - Inspecties van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk

 • 2272 Kamer - Collectief re-integratiebeleid

 • 1706 Kamer - FOD Werkgelegenheid - Klachten

 • 1754 Kamer - Toezicht op preventiemaatregelen tegen burn-out

 • 1408 Kamer - Jaarverslagen Inspectiediensten Toezicht en Welzijn op het Werk

 • 20579 en 20580 Kamer - Het abnormaal hoge aantal zieken bij Clarebout Potatoes

 • 1815 Kamer - Managementpraktijken bij Lidl

 • 1813 Kamer - Sluiting van werven - Veiligheid van de bouwsector

 • 1586 Kamer - Maatregelen bij hoge temperaturen op het werk

 • 764 - Kamer - FOD Werkgelegenheid - Website

 • 21113 Kamer - De naleving van de wetgeving inzake het gebruik van de talen door de inspectie Toezicht op het Welzijn op het Werk

 • 937 Kamer - Niet-inachtneming van welzijnsstandaarden in Belgische ondernemingen

 • 12214 Kamer - De preventie van burn-out in de bedrijven

 • 575 Kamer - Continuïteit van de dienstverlening bij de regionale directies van het Toezicht op het Welzijn op het Werk

 • 565 Kamer - Vacature van regionaal directeur van het Toezicht op het Welzijn op het Werk in Henegouwen

 • 511 Kamer - Burgerlijke schadevergoedingsaanvragen van slachtoffers van een arbeidsongeval of een beroepsziekte

 • 464 Kamer - Werking diensten belast met controle en bevordering van welzijn op het werk

 • 463 Kamer - Demonstratiewerkplaatsen voor veilig werken

 • 3878 Kamer - De toekomst van preventiediensten op het werk

 • 597 Kamer - Geweld gepleegd ten aanzien van sociale inspecteurs

 • 126 Kamer - De dienst Toezicht op het welzijn op het werk - Klachten en aangiften

 • 19216 Kamer - De controle van de veiligheid op bouwwerven

 • 610 Kamer - Controle van containers met textiel die over zee worden ingevoerd - Gevaar voor de werknemers

 • 530 Kamer - De onderbemande inspectiediensten voor Toezicht op het Welzijn op het Werk

 • 5-7676 Senaat - Medische inspectie - Inspectieopdrachten - Gevolgen - Cijfergegevens

 • 513 Kamer - Controles op bouwwerken

 • 444 Kamer - Tuchtdossiers ten aanzien van controlerend personeel binnen de dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk

 • 5-3857 Senaat - De arbeidsongevallen op werven

 • 5-8832 Senaat - Personeel - Federale administratie - Monitoring - Controle e-mails en surfgedrag - Afluisteren telefoongesprekken - Privacy - Klachten - Evaluatie