Het ‘Online interactive Risk Assessment’ (OiRA) is een webplatform waarmee in elke taal sectorale risicobeoordelingstools kunnen worden gecreëerd.

Het wordt ontwikkeld en onderhouden door het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA).

De OiRA-tools kunnen kleine ondernemingen helpen om een risicoanalyse uit te voeren en preventieacties te bepalen.

Een goede risicobeoordeling is de sleutel tot een gezonde werkplek. Toch kan het uitvoeren van risicoanalyses een hele uitdaging zijn, vooral voor micro en kleine ondernemingen waar de middelen of know-how kunnen ontbreken om dat degelijk uit te voeren.

Het OiRA-project heeft als doel om dat probleem op te lossen, als eerste initiatief op het niveau van de Europese Unie om de Europese micro en kleine ondernemingen (voornamelijk via de lidstaten en de sociale partners op Europees en op nationaal niveau) aan te moedigen om hun risico's te beoordelen.

Doelstellingen van OiRA:

 • Op Europees niveau:

  • Verhogen van het aantal kleine en micro-ondernemingen in Europa die hun beroepsrisico's beoordelen en beheren.
  • Door een goede risicoanalyse bijdragen tot de verlaging van het aantal arbeidsongevallen en beroepsziekten en tot de verbetering van de arbeidsomstandigheden.
  • Door een goede risicobeoordeling het concurrentievermogen van de ondernemingen te verbeteren door te snijden in de kosten die voortvloeien uit ongevallen en ziekte, het verminderen van de tarieven van ziekteverzuim, enz.
 • Op nationaal en sectoraal niveau:

  • De praktische OiRA-instrumenten ter beschikking stellen van micro en kleine organisaties via hun websites en het gebruik ervan bevorderen.
  • Bijdragen tot de nationale doelstelling voor de vermindering van het aantal beroepsziekten en ongevallen door de OiRA-tool ter beschikking van de ondernemingen te stellen.
 • Op bedrijfsniveau:

  • De gezondheid en veiligheid van werknemers (algemene verplichting van werkgevers en bedrijven) verzekeren door het toepassen van de OiRA-tool op de werkvloer in het bedrijf en zo het risico-evaluatie proces op gang brengen.
  • Het proces van risicobeoordeling demystificeren.
  • Met behulp van de tool voor het beoordelen van hun beroepsrisico's de arbeidsomstandigheden verbeteren en zo de prestaties van de bedrijven verbeteren.

Meer informatie daarover is beschikbaar op de website van OiRA: http://www.oiraproject.eu/

 • Risicoanalyse - Externe documentatie

  Steunpunt RI&E-instrumenten (Nederland)

  Het Steunpunt RI&E-instrumenten bestaat uit een werkgroep van de Stichting van de Arbeid en een uitvoerend secretariaat, ondergebracht bij de Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO). Het Steunpunt is met steun van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW) tot stand gekomen.

  De website biedt actuele en betrouwbare informatie, waaronder de laatste stand van zaken wat betreft het overzicht van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) instrumenten en de erkenningen daarvan. Hierdoor kunnen werkgevers snel en relatief eenvoudig een geschikt RI&E-instrument vinden en daarmee mede aan hun verplichting voldoen.

  Meer informatie op de website van het Steunpunt RI&E.

  Dossier “Évaluation des risques professionnels" (INRS – Frankrijk)

  Op de website van het ’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles’ (INRS), in het Frans, het dossier “Évaluation des risques professionnels”.

  Tak preventie SuvaPro (SUVA - Zwitserland)

  De SUVA is een zelfstandige onderneming van publiek recht die ongeveer 123 000 ondernemingen, dit zijn 1,97 miljoen werknemers en werklozen, verzekert tegen de gevolgen van ongevallen en beroepsziektes.

  Meer informatie op de website van SUVA (in het Frans, Engels, Duits of Italiaans) in de rubriek Suva > Prévention > Travail: Le travail en sécurité.

 • Risicoanalyse - Regelgeving

  Meer informatie daarover en de reglementaire teksten staan op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Thema’s > Welzijn op het werk > Algemene beginselen > Algemene principes betreffende het welzijnsbeleid.

 • Parlementaire vragen

 • 55041043C, 55041194C, 55041375C, 55041376C, 55041394C Kamer - De inbreuken in de dienstenchequesector

 • 183 Kamer (23/05/2023) - Arbeidsomstandigheden bij het Belgian National Orchestra

 • 379 Kamer - Veiligheid productie elektrisch aangedreven voertuigen