De eerste doelstelling van de risicoanalyse is de identificatie van de gevaren en van de personen die aan die gevaren worden blootgesteld.

Men kan de gevaren identificeren op basis van interne gegevens van de onderneming (rapporten, klachten, ongevallen, ...) en van externe gegevens (conferentie, literatuur, ...). Hierbij moet men deze aspecten in overweging nemen:

 • de arbeidsorganisatie;
 • de arbeidsmiddelen (machines, gereedschap, ...);
 • het proces (transport, verplaatsing van producten, ...);
 • de gevaarlijke stoffen (scheikundige, biologische, …);
 • de omstandigheden (klimaat, arbeidsruimte, verkeerswegen, ...);
 • de arbeidsbetrekkingen;
 • de jobinhoud;
 • de arbeidsvoorwaarden;

Bij de identificatie van de personen die aan die gevaren worden blootgesteld, moet men rekening houden met deze werknemers:

 • personeel (productie, ...);
 • administratief personeel;
 • hulppersoneel (schoonmaak, uitzendkrachten, ...);
 • studenten, stagiairs;
 • bezoekers;
 • jonge en minder jonge werknemers;
 • zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven;
 • werknemers met een slechte gezondheid;
 • gehandicapten;
 • laaggeschoolde werknemers of werknemers met weinig ervaring;
 • ...

Check-lists en andere analysemethodes kunnen voor de onderneming hulpmiddelen zijn bij de identificatie van de gevaren; meer informatie in de volgende rubrieken onder Welzijnsbeleid > Risicoanalyse:

 • Risicoanalyse - Externe documentatie

  Steunpunt RI&E-instrumenten (Nederland)

  Het Steunpunt RI&E-instrumenten bestaat uit een werkgroep van de Stichting van de Arbeid en een uitvoerend secretariaat, ondergebracht bij de Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO). Het Steunpunt is met steun van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW) tot stand gekomen.

  De website biedt actuele en betrouwbare informatie, waaronder de laatste stand van zaken wat betreft het overzicht van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) instrumenten en de erkenningen daarvan. Hierdoor kunnen werkgevers snel en relatief eenvoudig een geschikt RI&E-instrument vinden en daarmee mede aan hun verplichting voldoen.

  Meer informatie op de website van het Steunpunt RI&E.

  Dossier “Évaluation des risques professionnels" (INRS – Frankrijk)

  Op de website van het ’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles’ (INRS), in het Frans, het dossier “Évaluation des risques professionnels”.

  Tak preventie SuvaPro (SUVA - Zwitserland)

  De SUVA is een zelfstandige onderneming van publiek recht die ongeveer 123 000 ondernemingen, dit zijn 1,97 miljoen werknemers en werklozen, verzekert tegen de gevolgen van ongevallen en beroepsziektes.

  Meer informatie op de website van SUVA (in het Frans, Engels, Duits of Italiaans) in de rubriek Suva > Prévention > Travail: Le travail en sécurité.

 • Risicoanalyse - Regelgeving

  Meer informatie daarover en de reglementaire teksten staan op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Thema’s > Welzijn op het werk > Algemene beginselen > Algemene principes betreffende het welzijnsbeleid.

 • Parlementaire vragen

 • 379 Kamer - Veiligheid productie elektrisch aangedreven voertuigen