In deze module vindt u links naar de praktische tools (check-lists, handleidingen, programma’s, …) aangeboden door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en andere instellingen.

Deze links zijn onderverdeeld per thema / onderwerp.

 

Psychosociale risico's – Rapportmodellen – Tools

  • Psychosociale risico’s (PSR)
  • Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
  • Stress
  • Burn-out
  • Arbeidsongevallen en psychosociale risico’s
  • Zelfdoding
  • Actiemiddelen voor de werkgever
  • Actiemiddelen voor de werknemers