Checklists Re-integratie op het werk (FOD Werkgelegenheid – België – 2023)

Dit instrument, dat bestaat uit een reeks checklists om de verschillende partijen betrokken bij een re-integratietraject bij te staan, is het resultaat van een onderzoek naar werkhervatting, in opdracht van de FOD Werkgelegenheid. Onderzoekers van Citéa, de VUB en de ULB hebben in 2021 en 2022 een kwalitatief onderzoek uitgevoerd bij tweeëntwintig Belgische bedrijven, om goede praktijken te vinden die re-integratie van langdurig zieke werknemers kunnen vergemakkelijken.

Het instrument is bedoeld voor de actoren op het terrein: het gaat erom diegenen die betrokken zijn bij het uitstippelen van formele of informele re-integratietrajecten, te inspireren bij het bevestigen of ontwikkelen van een beleid rond werkhervatting.

De tool omvat vier checklists. De eerste drie hebben elk betrekking op een fase van re-integratie; de vierde checklist geeft transversaal aan waarvoor de actoren aandacht moeten hebben tijdens het hele re-integratieproces:

  • voor de arbeidsongeschiktheid: risicopreventie;
  • tijdens de arbeidsongeschiktheid: contact onderhouden;
  • de effectieve re-integratie;
  • de communicatie tussen actoren bevorderen.

De tool is beschikbaar via de website van de FOD Werkgelegenheid: Checklists Re-integratie op het werk.