Formele psychosociale interventie: adviesverslag voor de werkgever (FOD Werkgelegenheid – België – 2018)

Doelstelling:

  • Deze handleiding geeft een praktische toelichting voor het schrijven van een adviesverslag in het kader van een formele psychosociale interventie met een individueel karakter.
  • Het document belicht de inhoud van de verschillende rubrieken die ingevuld moeten worden bij de redactie van een advies.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid), in de module Publicaties > Formele psychosociale interventie: adviesverslag voor de werkgever.

Psychosociale risico’s in een specifieke arbeidssituatie: hoe een verslag maken van een risicoanalyse en maatregelen voorstellen ? (FOD Werkgelegenheid – België – 2016)

De doelstelling van dit document is het geven van aanbevelingen over de rapportering aan de werkgever:

  • van het proces van de risicoanalyse van een specifieke arbeidssituatie waarin een gevaar werd vastgesteld;
  • van de resultaten van deze risicoanalyse;
  • van de voorgestelde maatregelen.

Doelgroep: werkgevers, preventieadviseurs, leden van de comités voor preventie en bescherming op het werk

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie op de website van de FOD Werkgelegenheid, in de module Publicaties > Psychosociale risico's in een specifieke arbeidssituatie: hoe een verslag maken van een risicoanalyse en maatregelen voorstellen?

Meer informatie

Meer informatie is beschikbaar op deze website in het thema Psychosociale risico's (PSR) en de rubriek Tools: