De VOW/QFT vragenlijst: Meetinstrument voor de werkbaarheid (FOD Werkgelegenheid – België)

De Directie van het onderzoek over de verbetering van de arbeidsvoorwaarden (DIOVAR) van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) heeft een reeks onderzoeken uitgevoerd om het begrip "werkbaarheid" te doorgronden en heeft een vragenlijst in het Nederlands en in het Frans ontwikkeld: de VOW-QFT (Vragenlijst over Werkbaarheid - Questionnaire Facultés de Travail). Die vragenlijst werd gevalideerd door een wetenschappelijk team van de Université Libre de Bruxelles (ULB).

De VOW/QFT peilt bij de werknemer hoe hij het evenwicht ervaart tussen zijn eigen kenmerken en de eisen waarmee hij wordt geconfronteerd.

De VOW/QFT vragenlijst kan men gratis gebruiken, maar gebruikers worden verzocht om de referentie en het logo van de FOD Werkgelegenheid te behouden op de afgedrukte versie die aan de werknemer wordt bezorgd.

De vragenlijst is gratis beschikbaar en downloadbaar in de module Tools > De VOW / QFT: Meetinstrument over werkbaarheid.

E-gids over leeftijdsmanagement op het werk (EU-OSHA)

In het kader van de campagne "Gezond werk, voor alle leeftijden" heeft het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) een e-gids gepubliceerd over het beheer van veiligheid en gezondheid op het werk in het kader van een vergrijzende beroepsbevolking. De e-gids richt zich tot zowel de werkgever, de werknemer, de personeelsmanager en de VGW-professional.

De e-gids is opgezet rond vier thema's:

  1. ouder worden en werken;
  2. gezond werk, voor alle leeftijden;
  3. gezondheidsbevorderende werkplekken;
  4. re-integratie.

De e-gids is beschikbaar op de website van het EU-agentschap van Bilbao.