De FOD Werkgelegenheid stelt verschillende tools gratis ter beschikking. Daarmee kunt u als werkgever in de sector aan de slag:

OiRA Schoonmaak (FOD Werkgelegenheid – België – 2017)

OiRA staat voor “Online interactive Risk Assessment' of 'Online interactieve Risicoanalyse”. OiRA schoonmaak is een tool voor de bedrijfsleider in de schoonmaaksector die de veiligheid en gezondheid voor zijn werknemers wil verbeteren.

Deze tool is gratis en voor iedereen vrij toegankelijk beschikbaar via de pagina OiRA, uw online risicoanalyse.

Het uitvoeren van een risicoanalyse is een wettelijke verplichting voor elke werkgever. Deze tool kan u op weg helpen om hieraan te voldoen. De tool laat u toe om eerst een inschatting te maken van de risico's en daarna een actieplan op te maken om de geïdentificeerde risico's te beheersen.

Heel wat risico’s in de sector van de dienstencheques zijn gerelateerd aan de activiteiten en installaties van de gebruiker van dienstencheques. Daarom is het belangrijk dat de dienstencheque-onderneming en de gebruiker van dienstencheques samenwerken bij de risicoanalyse en het opstellen van preventiemaatregelen.

Welke gezamenlijke acties kunnen in overeenstemming met de gebruiker van dienstencheques?

  • inspectie van de woning;
  • identificatie van de mogelijke risico’s;
  • uitvoering van de preventiemaatregelen;
  • melding van onregelmatigheden of ongevallen aan de verantwoordelijken.

SOBANE-strategie (FOD Werkgelegenheid – België – 2008)

SOBANE Deparis is een gratis participatieve opsporingsgids van risico's. Aan de hand van deze handleiding voor een vergadering worden alle aspecten besproken die het werk gezonder en veiliger kunnen maken.

Sobane Deparis Schoonmaak

Preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA) voor het personeel uit de schoonmaaksector (FOD Werkgelegenheid – België – 2017)

Boenen, schoonmaken, meubels verplaatsen of het leegmaken van vuilnisemmers zijn taken die we kunnen onderbrengen bij belasting van het musculoskeletale stelsel. Deze gratis te downloaden brochure voor de schoonmaaksector licht toe wat de voornaamste risico’s zijn en hoe ze kunnen worden voorkomen.

De brochure is te downloaden op de website van de FOD Werkgelegenheid: Preventie van muscoloskeletale aandoeningen (MSA) voor het personeel uit de schoonmaaksector.

OSHwiki-pagina met praktische oplossingen om het mentaal welzijn in de dienstenchequesector te verbeten (EU-OSHA – 2022)

OSHwiki, de op samenwerking gebaseerde online-encyclopedie van EU-OSHA, biedt een pagina met enkele gedetailleerd beschreven aanbevelingen:

  • identificeren van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), materialen en producten die nodig zijn in de sector;
  • informatie over wat aanbevolen, toegestaan en verboden is in de sector;
  • coaching en opleiding van werknemers;
  • versterken van het toezicht en de controle door het dienstenchequebedrijf;
  • goede praktijken;

De pagina is beschikbaar op de website van OSHwiki:

Tools Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques (Vorm DC – België)

Het Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques (Vorm DC) heeft op haar website een aantal tools om risico’s eigen aan de dienstenchequesector aan te pakken. Meer informatie op de website van Vorm DC, in de rubriek Tools.

Meer informatie over de tools van Vorm DC rond omgaan met grensoverschrijdend gedrag is beschikbaar op volgende pagina op de website van Vorm DC: Reageren op grensoverschrijdend gedrag.

Werkbaarheidsscan

In oktober 2022 lanceerde Vorm DC een werkbaarheidsscan voor de sector van de dienstencheques. Aan de hand van 3 vragenlijsten, gericht op intern personeel, huishoudhulpen en gebruikers van dienstencheques, krijgen dienstenchequebedrijven een beeld van de werkbaarheid van de job van dienstenchequewerknemers in hun bedrijf. De tool is beschikbaar op de website van Vorm DC: Werkbaarheidsscan.