De Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg streeft ernaar zijn/haar website toegankelijk te maken, overeenkomstig wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.beswic.be.

Nalevingsstatus

Deze site voldoet gedeeltelijk aan de toegankelijkheidsvereisten. Aan sommige criteria is niet voldaan: zie onderstaande lijst.

De beoordeling van de nalevingsstatus van deze site is gebaseerd op het Vereenvoudigd Digitaal Toegankelijkheidsauditrapport uitgevoerd door de FOD BOSA in 2021, op een grondige audit uitgevoerd in november 2022 en op een zelfevaluatie uitgevoerd door de Directie van de communicatie van de FOD Werkgelegenheid met behulp van onder andere de BOSA Accessibility Check.

Niet – toegankelijke inhoud

Onze website is onlangs vernieuwd (april 2024). Hoewel een aantal toegankelijkheidsproblemen die tijdens de audits aan het licht kwamen toen zijn opgelost, zijn er nog steeds enkele criteria waaraan niet wordt voldaan. Deze omvatten het volgende:

  • In de blokken Nieuws en evenementen en In de praktijk is de hiërarchie van de titeltag niet correct en zijn de verschillende elementen niet in een lijst opgenomen.
  • In sommige tabellen zijn de koppen niet correct geïdentificeerd met tags.
  • Niet voor alle niet-tekstuele elementen zijn correcte tekstuele alternatieven voorzien (afbeeldingen, tabellen).
  • De toetsenbordnavigatie in de tabbladen is nog niet optimaal.
  • Er is een verschil tussen de visuele presentatie van de verschillende elementen van de header van de site (gescheiden in hoofdnavigatie, secundaire navigatie en zoekveld) en de manier waarop ze zijn gecodeerd (een enkele lijst).
  • Sommige PDF-documenten die op deze site als download worden aangeboden, zijn niet toegankelijk (bijvoorbeeld de PDF's die beschikbaar zijn in het gedeelte Parlementaire vragen).
  • Video's zijn op de site beschikbaar in Iframes. Ze zijn niet allemaal ondertiteld. De titelattributen van de Iframes die ze bevatten zijn niet correct. Sneltoetsen zijn niet uitgeschakeld.

Voorgestelde alternatieven

We hebben geen alternatieven voor alle niet-toegankelijke inhoud, maar als u problemen hebt met toegang tot specifieke inhoud op deze site, kun u contact met ons opnemen via e-mail op BESWIC.content@emploi.belgique.be en zullen we proberen een toegankelijke oplossing te vinden.

Verbeteringsplan

Toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot inhoud (tabelkoppen, alternatieve tekst, enz.) zullen geleidelijk worden opgelost in toekomstige updates.

Problemen met toetsenbordnavigatie in de tabbladen en tags in de blokken Nieuws & evenementen en In de praktijk zullen ook worden opgelost in een toekomstige update van de site.

We hebben op dit moment nog geen oplossing voor het corrigeren van de manier waarop de header van de site is gecodeerd.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 8/12/2020.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 9/4/2024.

Feedback en contactgegevens

Deze site wordt beheerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Heeft u een vraag of opmerking over de toegankelijkheid van deze website? U kunt ze naar ons sturen door een e-mail te sturen naar redac.website@werk.belgie.be.

Handhavingsprocedure

Heeft u een klacht over onze website? U kunt het klachtenformulier invullen dat beschikbaar is op de website werk.belgie.be onder de rubriek Contact: Klachten over onze diensten.

Bent u niet tevreden met het antwoord dat u kreeg? Neem dan contact op met de federale ombudsman:

Federale ombudsman

Leuvenseweg 48 bus 6

1000 Brussel

E-mail: contact@federaalombudsman.be

Website: www.federaleombudsman.be