Deze webpagina’s hebben als doel de behandelende artsen te informeren over de rol en de opdrachten van de arbeidsarts.

Deze webpagina’s zijn het resultaat van een wetenschappelijke aanpak met de medewerking van experten van verschillende disciplines: arbeidsgeneeskunde, de huisartsgeneeskunde en academici. Dit werk werd gerealiseerd door:

  • Prof. dr. Philippe Mairiaux (STES – ULG)
  • Dr. Katrien Mortelmans (Mensura)
  • Dr. John Collin (Securex en STES - ULG)
  • Mathieu Verbrugghe (Mensura en UGent)
  • Dr. Evelyn Mermans (Domus Medica)
  • Dr. Sophie Noël (SSMG)

De webpagina’s beogen

  • op een eenvoudige manier de rollen en missies van de arbeidsarts uit te leggen
  • huisartsen (en behandelend artsen in het algemeen) te sensibiliseren om de arbeidsarts als partner te zien
  • huisartsen (en behandelend artsen in het algemeen) aan te zetten om contact op te nemen met de arbeidsarts.