Dit thema behandelt het concept van de gezondheid op het werk. Gezondheid is meer dan de afwezigheid door ziekte. De Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization - WHO) definieert gezondheid als een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn.

Gezondheidstoezicht

Werknemers die in omstandigheden moeten werken of activiteiten moeten verrichten die hen blootstellen aan gezondheidsrisico's, moeten door de werkgever onderworpen worden aan een gezondheidstoezicht die door een preventieadviseur-arbeidsarts moet worden uitgevoerd.

Het gaat om veiligheidsfuncties, functies met verhoogde waakzaamheid en activiteiten met welbepaald risico, dat is een risico die d.m.v. de risicoanalyse is geïdentificeerd. Hieronder verstaat men:

 • blootstelling aan chemische, fysische en biologische agentia;
 • blootstelling aan stress die fysieke of mentale belasting kan veroorzaken;
 • verhoogde blootstelling aan psychosociale risico's op het werk.

Het gezondheidstoezicht bestaat in hoofdzaak uit preventieve medische onderzoeken die de preventieadviseur-arbeidsarts toelaten een beslissing te nemen inzake de geschiktheid of ongeschiktheid van de werknemer bij de uitvoering van zijn werk.

De belangrijkste doelstellingen van het gezondheidstoezicht is het voorkomen van gezondheidsrisico's van de werknemers, het onderzoeken en het voorstellen van passend werk voor alle werknemers, met inbegrip van zij waarvan de mogelijkheden om te werken beperkt zijn. Dat zal de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers bevorderen.

Meer informatie daarover is beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Thema's > Welzijn op het werk > Het gezondheidstoezicht op de werknemers.

Re-integratie op het werk

Hoe langer iemand arbeidsongeschikt is, des te moeilijker het voor hem of haar is om opnieuw te gaan werken. Het is dus van het allergrootste belang om werknemers in een vroeg stadium de kans te geven weer aan de slag te gaan. Het re-integratietraject beoogt werkgevers en werknemers te doen beseffen dat er echt wel mogelijkheden zijn voor re-integratie, en hen te helpen deze kans te grijpen: aanpassing van de werktijd, van de werkpost, de taken, …

Er bestaan intussen heel wat hulpbronnen voor werknemers die graag terug aan de slag willen, om werk te vinden waarbij hun gezondheidsproblematiek geen hindernis hoeft te zijn.

Meer informatie in de rubriek Re-integratie op het werk en op de website van de FOD Werkgelegenheid, in de rubriek Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers.

Beroepsziekten

Een van de doelstellingen van het gezondheidstoezicht van de werknemers is de opsporing van beroepsziekten door de preventieadviseur-arbeidsarts.

Hij moet deze gevallen melden aan de arts sociaal inspecteur van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn van het werk en aan de adviserend arts van het Federaal Agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris):

 • beroepsziekten;
 • ziekten die hun oorzaak hebben of kunnen hebben in het beroep van de werknemer;
 • aanleg voor een beroepsziekte.

Fedris is verantwoordelijk voor het herstel van de schade die door beroepsziekten werd veroorzaakt, door de slachtoffers aan de hand van de vastgelegde criteria te compenseren.

Meer informatie op de website van Fedris

Roken op het werk

De wet verbiedt het roken op de werkplek en de werkgever moet ervoor zorgen om dit verbod af te dwingen. Het is mogelijk om onder bepaalde voorwaarden een rookruimte te installeren.

Alcohol en drugs

Elke werkgever moet een beleid ontwikkelen om de problemen van alcohol en drugs in zijn onderneming te voorkomen.

Dat beleid kan gaan van een algemene intentieverklaring tot een nultolerantie, afhankelijk van de noden van de onderneming (bijvoorbeeld bij bepaalde activiteiten en risico’s, het imago van het bedrijf, ...).

 • Parlementaire vragen

 • 55040579C Kamer - De wet van 1996 en het advies van de CRB

 • 1342 Kamer (19/06/2023) - Welzijn op het werk - Menopauze

 • 1506 Kamer (01/06/2023) - Gezonde snacks

 • 55036698C & 55037164C Kamer (27/06/2023) - De werkomstandigheden van de huishoudhulpen

 • 55037034C Kamer (06/06/2023) - Het menopauzetaboe op de werkvloer

 • 55036904C Kamer (06/06/2023) - De aanpassingen van de werkplek voor MS-patiënten

 • 55035285C, 55035878C, 55035888C, 55035976C Kamer (18/04/2023) - Het welzijn op het werk voor dienstenchequemedewerkers

 • 55033753C, 55034121C, 55034230C, 55034510C Kamer - De inbreuken in de dienstenchequesector

 • 1592 Kamer - Politiediensten - Aanpassing van de uurregeling voor borstvoeding en borstvoedingsverlof

 • 55027573C Kamer - De stijging van het kortdurend ziekteverzuim bij jongeren

 • 55026288C Kamer - De arbeidsongeschiktheidsgraad in de dienstenchequesector

 • 683 Kamer - PFOS

 • 81 Kamer - Advies van de NAR over het chippen van werknemers

 • 2202 Kamer - Chippen van werknemers

 • 1589 Kamer - Discriminatie op het werk op grond van gezondheid

 • 1215 Kamer - Het overgewicht van werknemers

 • Gezondheid van de werknemer - E-learning - Tools