Aan de hand van de WBGT-index (WBGT = Wet Bulb Globe Temperature) kan worden bepaald of een persoon binnen een bepaalde omgeving gedurende 8 uur kan werken.

Men moet er goed op letten om de WBGT-index niet te verwarren met de luchttemperatuur die zeer verschillend is.

De WBGT-index wordt beschreven door de norm ISO 7243 “Warme omgevingen - Ramen van de thermische externe belastingen van de mens aan het werk, gegrond op de WBGT-index (natte temperatuur en temperatuur van de zwarte bol)”.

Formules:

 • WBGT = 0,7 twb + 0,3 tg (zonder zonnestraling);
 • WBGT = 0,7 twb + 0,2 tg + 0,1 ta (met zonnestraling).

twb = natuurlijke vochtigheidstemperatuur

tg = zwarte boltemperatuur

ta = luchttemperatuur

De zwarte boltemperatuur meet men met een zwarte bolthermometer. Dat is een klassieke thermometer die men in een rubberen dop steekt die op zijn beurt in een koperen bol met een diameter van 15 cm wordt gestoken die mat zwart is geverfd. Het reservoir van de thermometer wordt in het centrum van de bol geplaatst.

Er wordt aangeraden de natuurlijke vochtigheidstemperatuur niet rechtstreeks te meten, maar die te berekenen op basis van de volgende klimatologische parameters:

 • de luchttemperatuur;
 • de luchtvochtigheid;
 • de gemiddelde stralingstemperatuur;
 • de luchtstroomsnelheid.

De natuurlijke vochtigheidstemperatuur en de WBGT-index kunnen dan door middel van een aantal tabellen worden geraamd; meer informatie in de brochure op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de module Publicaties > Thermische omgevingsfactoren.

Met bepaalde toestellen kan men de WBGT-index rechtstreeks meten, maar men moet erop letten dat die ook de primaire parameters kunnen geven die aan de basis van de berekening liggen. Als de gemeten index hoger zou liggen dan de actiewaarden, dan is het beter om de foutieve parameter te kennen, zodat men daaromtrent de nodige preventiemaatregelen kan nemen.

 • Thermische omgeving - Publicaties

  Thermische omgevingsfactoren - Reeks SOBANE-strategie (FOD Werkgelegenheid – België – 2012)

  Conform de SOBANE-strategie voor het beheer van beroepsgerelateerde risico's, beschrijft deze brochure een methode op vier niveaus: opsporing, observatie, analyse en expertise. Met die methode kan men de risico’s met betrekking tot de blootstelling aan thermische omgevingsfactoren, beter voorkomen en/of bijsturen. De brochure sluit af met een reeks hulpfiches.

  Deze publicatie is beschikbaar en kan men gratis downloaden op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de module Publicaties > Thermische omgevingsfactoren - Reeks SOBANE-strategie.

  Thermische omgevingsfactoren (FOD Werkgelegenheid – België – 2013)

  Deze brochure geeft nadere toelichting bij het koninklijk besluit van 4 juni 2012, dat nu is opgeheven en vervangen door de bepalingen van titel 1 van boek V van de codex over het welzijn op het werk. Ze richt zich tot de preventieadviseurs, tot de bedrijfsleiders die verantwoordelijk zijn voor uitvoering van de preventie en tot de werknemers op wie deze preventie van toepassing is.

  Deze publicatie is beschikbaar en kan men gratis downloaden op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de module Publicaties > Thermische omgevingsfactoren.

 • Thermische omgeving - Externe documentatie

  Dossiers “Travail à la chaleur” en “Travail au froid” (INRS - Frankrijk)

  Op de website van het ‘Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et de maladies professionnelles’ (INRS), in het Frans:

  Dossier thermische omgeving (HSE, Verenigd Koninkrijk)

  De website in het Engels van de “Health and Safety Executive” (HSE) bevat nuttige informatie over thermisch comfort en geeft advies bij blootstelling aan thermische stress in warme of koude omstandigheden.

  Op de website van de HSE, in het Engels: het dossier Temperature.

 • Thermische omgeving - Regelgeving

  • Titel 1 betreffende de thermische omgevingsfactoren van boek V van de codex over het welzijn op het werk
  • Titel 1 met betrekking tot de basiseisen betreffende arbeidsplaatsen van boek III van de codex

  De toelichting daarover en de reglementaire teksten staan op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Thema’s > Welzijn op het werk > Omgevingsfactoren en fysische agentia > Thermische omgeving.

 • Parlementaire vragen

 • 1223 Kamer (21/03/2023) - Gebruik van uv-licht in schoonheidsinstituten

 • 1586 Kamer - Maatregelen bij hoge temperaturen op het werk