Het thermisch comfort is de tevredenheid van een individu met betrekking tot de thermische omstandigheden van diens omgeving. Men spreekt van thermisch comfort, wanneer de persoon het niet warmer of kouder hoeft te hebben.

Dat is subjectief en hangt dus af van de individuele percepties. Het thermisch comfort wordt beïnvloed door de fysieke activiteit, de kledij en de niveaus en schommelingen van de kenmerken van de thermische omgevingsfactor (luchttemperatuur, straling, contacten, vochtigheid en luchtstroomsnelheid).

In comfortabele situaties zweet de persoon haast niet, is de fysieke werkbelasting laag, is de kledij licht, is er haast geen warmtestraling en ligt de luchttemperatuur tussen 18 en 25°C.

De gevoelstemperatuur stemt niet overeen met de gemeten temperatuur, maar hangt af van de impact van de luchtcirculatie op de huid die rechtstreeks aan de omgevingslucht is blootgesteld.

Iemand de mogelijkheid bieden om in de meest comfortabele omstandigheden te werken, beperkt de gezondheidsrisico’s (pathologische effecten). Wanneer men afwijkt van de referentiewaarde, nl de thermische neutraliteit, stelt men prestatieverlies vast, alsook een daling van het reactievermogen, waardoor het risico op een ongeval stijgt.

De PMV en PPD indexen worden beschreven in de norm ISO 7730 "Ergonomie van de thermische omgeving - Analytische bepaling en interpretatie van thermische behaaglijkheid door berekening van de PMV- en PPD-waarden en door criteria voor de plaatselijke thermische behaaglijkheid".

De PMV (Predicted Mean Vote) index voorspelt de gemiddelde waarde van de stemmen van een grote groep personen op een thermische gevoeligheidsschaal met volgende 7 punten:

 • +3  heel warm,
 • +2  warm,
 • +1  lichtjes warm,
 •   0  noch warm, noch koud,
 • -1  lichtjes koud,
 • -2  koud,
 • -3  heel koud.

Hij is gebaseerd op de vergelijking van de warmtebalans en wordt bepaald in verhouding tot het metabolisme, de isolatie door de kledij en de vier klimaatparameters (ta, tg, th, va).

De PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied) index voorspelt kwantitatief het percentage van ontevreden personen, omdat zij de thermische omgeving te warm of te koud vinden en die -3, -2, +2, +3 zouden stemmen.

Onderstaande grafiek toont de overeenstemming tussen de PMV en PPD indexen:

mmp_pmv.jpg

Men merkt op dat:

 • in de optimale situatie (PMV = 0, noch warm, noch koud), het ontevredenheidspercentage 5 % bedraagt bij personen in dezelfde omstandigheden: thermisch, metabolisch en kledij;
 • het ontevredenheidspercentage op dezelfde wijze stijgt als de PMV afwijkt van 0 naar koud en warm.

Om een toestand van thermisch welbehagen te bereiken, is het aanbevolen dat de PPD lager is dan 10 %, hetgeen overeenstemt met een PMV tussen -0,5 en +0,5.

 • Thermische omgeving - Publicaties

  Thermische omgevingsfactoren - Reeks SOBANE-strategie (FOD Werkgelegenheid – België – 2012)

  Conform de SOBANE-strategie voor het beheer van beroepsgerelateerde risico's, beschrijft deze brochure een methode op vier niveaus: opsporing, observatie, analyse en expertise. Met die methode kan men de risico’s met betrekking tot de blootstelling aan thermische omgevingsfactoren, beter voorkomen en/of bijsturen. De brochure sluit af met een reeks hulpfiches.

  Deze publicatie is beschikbaar en kan men gratis downloaden op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de module Publicaties > Thermische omgevingsfactoren - Reeks SOBANE-strategie.

  Thermische omgevingsfactoren (FOD Werkgelegenheid – België – 2013)

  Deze brochure geeft nadere toelichting bij het koninklijk besluit van 4 juni 2012, dat nu is opgeheven en vervangen door de bepalingen van titel 1 van boek V van de codex over het welzijn op het werk. Ze richt zich tot de preventieadviseurs, tot de bedrijfsleiders die verantwoordelijk zijn voor uitvoering van de preventie en tot de werknemers op wie deze preventie van toepassing is.

  Deze publicatie is beschikbaar en kan men gratis downloaden op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de module Publicaties > Thermische omgevingsfactoren.

 • Thermische omgeving - Externe documentatie

  Dossiers “Travail à la chaleur” en “Travail au froid” (INRS - Frankrijk)

  Op de website van het ‘Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et de maladies professionnelles’ (INRS), in het Frans:

  Dossier thermische omgeving (HSE, Verenigd Koninkrijk)

  De website in het Engels van de “Health and Safety Executive” (HSE) bevat nuttige informatie over thermisch comfort en geeft advies bij blootstelling aan thermische stress in warme of koude omstandigheden.

  Op de website van de HSE, in het Engels: het dossier Temperature.

 • Thermische omgeving - Regelgeving

  • Titel 1 betreffende de thermische omgevingsfactoren van boek V van de codex over het welzijn op het werk
  • Titel 1 met betrekking tot de basiseisen betreffende arbeidsplaatsen van boek III van de codex

  De toelichting daarover en de reglementaire teksten staan op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Thema’s > Welzijn op het werk > Omgevingsfactoren en fysische agentia > Thermische omgeving.

 • Parlementaire vragen

 • 1223 Kamer (21/03/2023) - Gebruik van uv-licht in schoonheidsinstituten

 • 1586 Kamer - Maatregelen bij hoge temperaturen op het werk