Werken op hoogte is gevaarlijk. Dat blijkt jaarlijks uit de arbeidsongevallenstatistieken. Vooraleer het werken op hoogte aan te vangen, moet er niet alleen nagedacht worden over het geschikte arbeidsmiddel (steiger, gondel, ladder, enz.), maar ook over de passende collectieve bescherming. In de praktijk gaat het dan over afschermingen die een val verhinderen en over opvangoppervlakken die de gevolgen van een val beperken.

Afschermingen die een val verhinderen

Personen die werken op hoogte, lopen het risico om naar beneden te vallen. Daarnaast bestaat het gevaar dat een werkstuk of materiaal valt (hamer, baksteen, ...), wat zware gevolgen kan hebben voor mensen die zich op een lager niveau of op de begane grond bevinden.

Het belangrijkste collectieve beschermingsmiddel (CBM) bij werken op hoogte is dan ook een leuning.

Er zijn twee soorten leuningen: gesloten leuningen en leuningen die bestaan uit verschillende latten en een kantlijst (plint).

Gesloten leuningen zijn opgebouwd uit volle panelen of uit panelen van traliewerk. Een gesloten leuning moet tenminste 1 m hoog zijn.

Daarnaast zijn er leuningen met een tussenleuning en een kantlijst die aan de vloer aansluit. Deze leuningen worden aangebracht op 1 m tot 1,2 m hoogte boven de werk- of loopvlakken. Ze bestaan uit een bovenlat, een tussenleuning en een kantlijst of plint. De plint moet aan de vloer aansluiten en minstens 15 cm hoog zijn. Leuningen moeten voldoende stevig zijn.

Bij werken op een hellend oppervlak, zoals een hellend dak, moet rekening worden gehouden met de hellingsgraad van het oppervlak. De leuning zal dan vaak hoger moeten zijn en voorzien zijn van netten.

Opvangoppervlakken die de gevolgen van een val beperken

Als de val van een persoon of voorwerp om een of andere reden niet door een leuning kan worden voorkomen, moet er een opvangoppervlak worden voorzien dat de nadelige gevolgen van de val kan beperken. De belangrijkste opvangoppervlakken zijn vangvloeren en vangnetten.

Opvangoppervlakken moeten zo dicht mogelijk onder de constructie worden geïnstalleerd en moeten breed genoeg zijn.

Vangvloeren kunnen horizontaal of licht hellend worden aangebracht. Belangrijk is dat de hellingshoek van een vangvloer nooit meer dan 45° mag bedragen. Bij het gebruik van vangvloeren moet de mogelijke valhoogte tot een minimum worden beperkt. De valhoogte mag zeker niet meer dan 3 meter bedragen.

Vangnetten zijn elastisch en kunnen daarom schokken beter afremmen dan (onvervormbare) vangvloeren.

Bij de keuze en het gebruik van vangnetten moet er rekening worden gehouden met:

 • de maximale belasting die het net aankan;
 • de bevestigingspunten van het net: deze moeten stevig verankerd zijn in de constructie en ze mogen zich niet op een te grote afstand van elkaar bevinden;
 • het feit dat een vangnet zich vervormt als er een persoon of voorwerp erin valt;
 • de valhoogte moet beperkt worden tot 6 meter.

Behalve vangvloeren en vangnetten worden soms schermen gebruikt die bijna helemaal verticaal worden aangebracht en zo de kans op een val tot een minimum beperken.

Schermen

 • Beschermingsmiddelen - Externe documentatie

  Technisch en Wetenschappelijk Centrum voor de Belgische Textielnijverheid (Centexbel - België)

  Centexbel is het Technisch en Wetenschappelijk Centrum voor de Belgische Textielnijverheid. Centexbel staat bedrijven uit de textielindustrie, dus ook producenten van persoonlijke beschermingsmiddelen(PBM), bij met het testen en de certificatie van hun producten. Het centrum doet bovendien aan onderzoek en ontwikkeling.

  Brochures en publicaties over PBM en textieleigenschappen zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels op de website van Centexbel.

  Constructiv (België)

  Het voormalige Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf (NAVB) werd omgevormd tot ‘Constructiv’ en is het preventie-instituut van de bouwsector. Constructiv heeft als doelstelling om welzijn in de bouw te bevorderen.

  Rapporten over veiligheid en gezondheid, zoals een dossier over persoonlijke beschermingsmiddelen in de bouwsector, zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans op de website van Constructiv.

  Het Europees comité voor Normalisatie (CEN - EU)

  CEN is het Europese Comité voor Normalisatie (Comité Européen de Normalisation), waar ook het Belgisch Bureau voor Normalisatie (NBN) deel van uitmaakt.
  CEN publiceert maandelijks een lijst met de meest recente normen. Een zoekmotor waarmee men Europese normen kan opzoeken, is eveneens beschikbaar op de website van CEN (in het Engels).

  Europese commissie (EU)

  Op de website van de Europese Commissie staat er een lijst van de Europese normen voor PBM. Op deze website zijn bovendien andere nuttige documenten terug te vinden, zoals een praktijkgids voor werken op hoogte.

  Meer informatie in het Engels op de website van de Europese commissie, in de rubriek European Commission > Growth > The European Single Market > European Standards.

  European Safety Federation (ESF - Europa)

  De “European Safety Federation” (ESF) is het Europees overkoepelend orgaan van nationale verenigingen van PBM-leveranciers. De federatie vervult dezelfde rol als het Belgische Febelsafe, maar dan op Europees vlak.

  Meer informatie in het Engels op de website van de ESF.

  Belgische Federatie van leveranciers van PBM (Febelsafe - België)

  Febelsafe is de Belgische Federatie van leveranciers van PBM. De leden van Febelsafe kunnen bedrijven bijstaan in de selectie, het gebruik en onderhoud van PBM. Febelsafe engageert zich ook voor veiligheid en welzijn in het algemeen. Zo organiseert de beroepsfederatie lezingen, seminaries en beurzen over beschermingsmiddelen en veiligheid.

  Meer informatie in het Nederlands en het Frans op de website van Febelsafe.

  Het Britse arbeidsveiligheidsagentschap (HSE – Verenigd Koninkrijk)

  Het Britse arbeidsveiligheidsagentschap “Health and Safety Executive” (HSE) stelt tal van brochures en infomateriaal over PBM ter beschikking. De website van HSE bevat voorbeelden van risicoanalyses, case studies, brochures, folders, ...

  Meer informatie in het Engels op de website van HSE.

  Belgisch Bureau voor Normalisatie (NBN – Belgique)

  NBN is het Belgische Bureau voor Normalisatie. Via de website kunnen normen worden opgezocht en besteld. Het NBN heeft ook een bibliotheek waar normen gratis kunnen worden geraadpleegd.

  Meer informatie in het Nederlands, het Engels en het Frans op de website van het NBN.

  Suva (Zwitserland)

  Suva is een Zwitserse ongevallenverzekeraar die regelmatig rapporten publiceert over beschermingsmiddelen. Suva stelt bovendien gratis e-learning modules ter beschikking, bv. over werken op bouwplaatsen.

  Meer informatie in het Frans, het Duits, het Engels en het Italiaans op de website van Suva.