De veiligheids- en gezondheidssignalering is een signalering in verband met een bepaald voorwerp, een bepaalde activiteit, een bepaalde situatie of een bepaalde handelswijze. De signalering bevat een boodschap of informatie met betrekking tot de veiligheid of de gezondheid op het werk door middel van een bord, een kleur, een lichtsignaal, een akoestisch signaal, een mondelinge mededeling of een hand- of armsein.

 • Veiligheids- en gezondheidssignalering - Publicaties

  Gevaarlijke chemische producten - Reeks SOBANE-strategie (FOD Werkgelegenheid – België - 2005)

  De SOBANE-strategie (meer informatie op de website www.sobane.be) stelt participatieve methodes ter beschikking van de ondernemingen om hen te helpen de risico's te analyseren en preventiemaatregelen te bepalen. De specifieke SOBANE-brochure betreffende de gevaarlijke chemische producten bevat methodes inzake de observatie en de analyse van risico's, alsook informatiefiches voor de ondernemingen.

  Deze publicatie is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de module Publicaties > Gevaarlijke chemische producten - Serie SOBANE-strategie.

  Op weg naar signalisatie: pictogrammen bij kleuters (Vrije zelfstandige kleuterschool ’t Kranske - België - 2004/2005)

  Hoe kan men veiligheids- en gezondheidspictogrammen aan kleuters aanleren? De kleuterjuf Annemieke Jacobs beschrijft hoe kleine kinderen de pictogrammen leren gebruiken.

  Deze publicatie is bestemd voor het onderwijzend personeel dat de signalering aan kleuters wil aanleren.

  De publicatie is beschikbaar op deze website van het Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk BeSWIC (Belgian Safe Work Information Center): Op weg naar signalisatie: pictogrammen bij kleuters (PDF, 389 kB).

  Veiligheids- en gezondheidssignalering (NAVB/Constructiv - België - 1998)

  Het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf NAVB (het huidige Constructiv) heeft in 1998 een brochure gepubliceerd die de algemene voorschriften inzake veiligheids- en gezondheidssignalering beschrijft, alsook de verplichtingen van de werkgevers en de verscheidene borden met de betekenis ervan.

  Deze publicatie is beschikbaar in de digitale bibliotheek van Constructiv: Veiligheids- en gezondheidssignalering.

  De veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk (INRS - Frankrijk - 2015)

  Deze informatiebrochure herinnert aan de principes van de Franse reglementering inzake veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk.

  Deze publicatie is beschikbaar in het Frans op de website van het ‘Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et de maladies professionnelles’ (INRS): La signalisation de santé et de sécurité au travail.

  Safety signs and signals (HSE – Verenigd Koninkrijk - 2015)

  Deze gids geeft een update van de verwijzingen naar de wetten en normen die werden gewijzigd om rekening te houden met de veranderingen op het vlak van de etikettering en de verpakking van chemische stoffen.

  De gids is beschikbaar in het Engels op de website van de ‘Health and Safety Executive’ (HSE): Safety signs and signals - The Health and Safety (Safety Signs and Signals) Regulations 1996.

 • Veiligheids- en gezondheidssignalering - Externe documentatie

  Fiche “Signalisation de santé et de sécurité au travail" (ABBET - België)

  De ‘Association Bruxelloise pour le Bien-être au travail’ (ABBET) vat in één fiche de belangrijke informatie samen over de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk.

  Op de website van ABBET, in de rubriek Bobet na registratie: de "Fiche 9.1. Signalisation de santé et de sécurité au travail" in het Frans.

  Website van de Nederlandse Vereniging Veiligheidssignalisatie (NVVS - Nederland)

  Deze website heeft tot doel de informatie (normen, reglementering, …) toe te lichten betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering volgens de reglementering die geldt in Nederland.

  De website van de NVVS: http://www.nvvsignalisatie.nl/

 • Parlementaire vragen

 • 1132 Kamer - Analyse van de verkeersrisico's bij bedrijven

 • Veiligheids- en gezondheidssignalering - Sensibiliseringsmateriaal

  Napo film “Veiligheids- en gezondheidssignalering op de arbeidsplaatsen” (EU-OSHA)

  Het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA) stelt twee animatiefilms voor over de basissignalering inzake gezondheid en veiligheid op de arbeidsplaatsen.

  Die films zijn bestemd voor de leerkrachten die kinderen willen sensibiliseren inzake de veiligheids- en gezondheidssignalering.

  Op de Napo website van, in de rubriek Napo gebruiken > Napo voor de leerkrachten > Les één – Gevaars-/verbodsborden.

  Napo film “Best signs story..." over de veiligheids- en gezondheidssignalering op de arbeidsplaats (EU-OSHA)

  Deze animatiefilm toont de veiligheids- en gezondheidssignalering op de arbeidsplaats, pleit voor de naleving ervan en maakt het mogelijk de betekenis van de vormen en kleuren van de borden op te zoeken.

  Op de website van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA), de film Napo in…De beste signalen - geremasterd (2023).

 • Veiligheids- en gezondheidssignalering - Tools