Bepaalde sectoren hebben een potentieel risico op een explosieve atmosfeer. Die sectoren gebruiken veel ontvlambare of stofexplosiegevoelige stoffen. Bijvoorbeeld de sector van de opslag van graangewassen is gevoelig voor stofontploffingen.

In het verleden zijn er spectaculaire ongevallen geweest door gas- of stofontploffingen. Sommige ervan hebben geleid tot onderzoeken en aanbevelingen of lessen die eruit moesten worden getrokken. In bepaalde gevallen heeft dat geleid tot de wijziging van de wetgeving van het betrokken land.

Meer informatie

 • Campagnes

 • Inspectiecampagne in de sector van de houtbewerking (FOD Werkgelegenheid - België - 2010)

  Tussen februari 2010 en maart 2010 hebben de arbeidsinspecteurs van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk nagegaan of de sector van de houtbewerking de belangrijkste preventieregels in de dagelijkse praktijk heeft kunnen omzetten.

 • Onderzoeken

 • Ongevallen in silo’s van plantaardige stoffen (Ministère français chargé de l’environnement - Frankrijk - 2008)

  De studie geeft de gegevens en de ervaringsfeedback weer van de analyses van de ongevallen die zich hebben voorgedaan in de silo's met min of meer bewerkte plantaardige stoffen (graangewassen, suiker, ...) in Frankrijk of in het buitenland. De studie heeft geen betrekking op de silo's met houtspaanders of houtdeeltjes.

 • Stofontploffingen op arbeidsplaatsen. Inventaris en analyse (INRS - Frankrijk - 2010)

  De studie heeft betrekking op de activiteitensectoren waar er een groot risico op stofontploffing bestaat: de hout- en metaalsector, de sector van de voedingsmiddelen, de chemie en de geneesmiddelen, alsook de sector van de opslag van graangewassen in bulk.