Volgens de wet betreffende het welzijn op het werk worden onder arbeidsmiddel verstaan: alle machines, apparaten, gereedschappen en installaties die worden gebruikt op de arbeidsplaats. De gebruiksprincipes van die arbeidsmiddelen staan in detail vermeld in boek IV van de codex over het welzijn op het werk.

Elke gebruikssituatie of alle activiteiten uitgevoerd met het arbeidsmiddel, zoals de ingebruikneming of buitengebruikstelling, aanwending, vervoer, reparatie, ombouwing, onderhoud, verzorging (reiniging), is eveneens onderworpen aan de wet.

De algemene bepalingen voor alle arbeidsmiddelen zijn vermeld in titel 2 van boek IV van de codex. Voor onderstaande categorieën van arbeidsmiddelen zijn er nog specifieke aanvullende bepalingen:

 • mobiele arbeidsmiddelen (titel 3 van boek IV van de codex);
 • arbeidsmiddelen voor het hijsen en heffen van lasten (titel 4 van boek IV van de codex);
 • arbeidsmiddelen voor de tijdelijke werkzaamheden op hoogte (titel 5 van boek IV van de codex).

Meer informatie daarover en de reglementaire teksten staan op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid), in de rubriek Thema's > Welzijn op het werk > Arbeidsmiddelen.

Lijst van de externe diensten voor technische controles op de werkplaats (EDTC)

De minister die bevoegd is voor het welzijn op het werk heeft EDTC erkend om de controle van de volgende apparatuur uit te voeren:

 • stoommachines;
 • hefwerktuigen;
 • centrifuges;
 • gashouders;
 • metalen rolluiken en hun toebehoren van de spektakelzalen.

Meer informatie daarover is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, in de module Erkenningen - Meldingen > Erkenning: Externe diensten voor technische controle op de werkplaats (EDTC).

 • Onderzoeken

 • Draagbare spijkermachines – vereenvoudigen van evaluatiemethodes van de blootstelling aan lawaai en trillingen (IRSST – Canada – 2018)

  Het Canadeze onderzoeksinstituut "Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité de travail" (IRSST) heeft de resultaten gepubliceerd van een onderzoek dat pistes voorstelt om de evaluatiemethodes te vereenvoudigen van lawaai en trillingen die worden veroorzaakt door spijkermachines die frekwent worden gebruikt door timmerlui en dakwerkers, teneinde hun blootstelling hieraan te verminderen in het kader van hun werk. Dit gereedschap veroorzaakt lawaai en trillingen op niveaus waardoor de gebruikers ervan risico lopen op beroepsdoofheid of het hand-armvibratiesyndroom.

 • Arbeidsmiddelen - E-learning - Tools