Titel 5 betreffende de arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte van boek IV van de codex over het welzijn op het werk behandelt specifiek de problematiek van het gebruik van steigers, ladders en touwen maar het is evident dat het gamma van middelen bestemd voor het uitvoeren van een taak op hoogte zeer ruim is en dat voor de keuze en het gebruik van deze middelen de algemene bepalingen van het betrokken besluit van toepassing zijn.

De niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte), gepubliceerd door de Europese Commissie, geeft een overzicht van de goede praktijken inzake keuze en gebruik van middelen voor tijdelijk werken op hoogte. Er dient echter te worden opgemerkt dat deze gids verwijst naar de Europese richtlijn die werd omgezet door titel 5 van boek IV van de codex. Hij neemt dus de specifieke kenmerken van de Belgische reglementering niet in aanmerking.

Wanneer voor de bescherming van werknemers die taken uitvoeren op hoogte geen gebruik wordt gemaakt van specifieke arbeidsmiddelen zoals die bedoeld in titel 5 van boek IV van de codex, maar dat in deze bescherming wordt voorzien door de installatie van specifieke beschermingsmiddelen op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd, is het eveneens belangrijk om de eisen in rekening te nemen die worden opgelegd door titel 1 betreffende de collectieve beschermingsmiddelen van boek IX van de codex.

  • Werken op hoogte - Publicaties

    Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) (EU - Europese Commissie - 2008)

    Deze gids helpt de KMO's in het bijzonder om het best aangepaste arbeidsmiddel te kiezen voor de uitvoering van tijdelijke werkzaamheden op hoogte. Op die manier kunnen de ondernemingen de veiligheid van hun personeel verbeteren en hun productiekosten beperken. De gids biedt ook aan de verschillende personen die betrokken zijn bij de preventie van ongevallen de middelen om de richtlijn efficiënt toe te passen, daar hierin immers de "beste praktijken" zijn bijeengebracht die als dusdanig worden gedefinieerd door talloze Europese experten.

    Doelgroep: werkgevers, in het bijzonder de KMO's

    De gids is beschikbaar in alle officiële talen van de Europese Unie op de website van het Bureau voor publicaties van de Europese Unie: Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte)