Invloed van draagbare communicatietoestellen op de gezondheid van werknemers

  • Psychosociale risico’s (PSR)
  • Gezondheid en re-integratie van de werknemer
30.08.2010

Update 29/08/2023

Draagbare communicatiemiddelen, zoals gsm’s, smartphones, laptops,… worden alsmaar vaker gebruikt. Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk publiceert nu een Engelstalig rapport over de mogelijke gezondheidseffecten van deze communicatiemiddelen en aanbevelingen voor het gebruik ervan. 

Jaarverslag 2018 van EU-OSHA

jaarverslag2018

Het jaarverslag schetst de wijze waarop het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) in 2018 heeft gewerkt aan zijn...

Eurofound werkprogramma 2020

De raad van bestuur van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) heeft haar ambitieus werkprogramma...