Gebruik en onderhoud van interventiekledij bij de brandweer

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
01.10.2015

De omzendbrief van 14 augustus 2015 van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken bevat praktische richtlijnen en aanbevelingen voor het goed gebruik en onderhoud van de interventiekledij van brandweerlieden.

Methoden voor het reinigen van brandweerpakken

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties
12.07.2016

Op 24 september 2015 publiceerde het Belgisch Staatsblad de ministeriële omzendbrief van 14 augustus 2015 betreffende de interventiekledij.

Blijf uit de rook

Brandpreventie
Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties
03.11.2016

Om de communicatie bij branden te harmoniseren op het gebied van boodschap en terminologie, heeft de federale dienst Noodplanning van de gouverneur van Antwerpen het initiatief genomen voor de uitwerking van de communicatierichtlijn “Blijf uit de rook”. Het document bevat concrete communicatietips voor alle disciplines betrokken bij een brand.

Het Europees kettingzaag certificaat: verplicht vanaf 1 september 2019 in bossen van de Vlaamse overheid

Arbeidsmiddelen
Landbouw, bosbouw en visserij
27.04.2020

Update 21/11/2022

Vanaf 1 september 2019 moet iedereen die met een kettingzaag werkt in de Vlaamse openbare bossen over het ‘European Chainsaw Certificate’ (ECC) beschikken. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) wil daarmee de veiligheid van de kettingzaaggebruiker vergroten en ongevallen vermijden.

Op de blog: Europees kettingzaag certificaat

Arbeidsmiddelen
Landbouw, bosbouw en visserij

Vanaf 1 september 2019 moet iedereen die met een kettingzaag werkt in de Vlaamse openbare bossen over het ‘European Chainsaw Certificate’ beschikken...

Let op voor koolmonoxidevergiftigingen bij draagbare generatoren

Chemische agentia
Bouw
01.10.2020

Update 06/10/2022

Draagbare generatoren worden op bouwwerven ingezet, worden gebruikt bij bepaalde interventies van de brandweer en nog op andere plaatsen waar men energievoorziening moet hebben en men niet beschikt over een aansluiting op het elektriciteitsnet.

Preventiecampagne bij de brandweer “Soms is vuur niet jouw grootste risico”

  • Brandpreventie
  • Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
  • Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
  • Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties
20.10.2021

Begin september 2021 is er een preventiecampagne voor 17.300 brandweerlieden gelanceerd rond drie thema’s: hygiëneregels opvolgen om gezondheidsrisico’s te vermijden, omgaan met agressie en een goede lichamelijke conditie behouden.

Preventiecampagne voor wederzijds respect tussen burgers en veiligheidsberoepen

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
  • Beveiliging
  • Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
20.10.2021

Begin september 2021 is er een preventiecampagne gelanceerd rond wederzijds respect, die het vertrouwen tussen de burger en de veiligheidsberoepen probeert te verhogen. Een versterking van het vertrouwen zorgt voor meer respect. Dat kan op zijn beurt een impact hebben op het tegengaan van agressie en geweld tussen burgers en veiligheidsberoepen.