Opleiding en vorming rond normen en normalisatie in Europa

13.08.2012

Update 01/09/2023

Op 29 juni 2012 hebben de 3 Europese normenorganisaties, het Europees Comité voor Normalisatie (CEN), het Europees Comité voor Elektrotechnische Normalisatie (CENELEC) en het Europees normalisatie-instituut voor telecommunicatie (ETSI) tijdens een stakeholdersmeeting in Brussel opgeroepen tot meer bewustzijn en meer investeringen in opleiding en vorming over normen en normalisatie.

ISO 39001: nieuwe norm voor een transportveiligheidsbeheersysteem

Vervoer en opslag
23.10.2012

Update 12/06/2023

De nieuwe norm voor een transportveiligheidsbeheersysteem, ISO 39001, is gepubliceerd. Met deze internationale standaard krijgen werkgevers van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s), grote bedrijven en publieke overheden een reeks van richtlijnen die hen helpen bij het verbeteren van het transportveiligheidsbeheersysteem.

Tweede Europese top over standaardisatie in het teken van standaardisatie van diensten

30.07.2013

Update 04/09/2023

Standaardisatie van diensten was het hoofdthema in de tweede Europese standaardisatietop op 19 juni 2013 te Kopenhagen. De top werd georganiseerd door het Europese Comité voor Normalisatie (CEN), het Europees Comité voor Elektrotechnische Normalisatie (CENELEC) en het Deense normalisatie instituut.

Normen opzoeken en commentaar bij normontwerpen geven via vernieuwde website

17.12.2013

Update 05/09/2023

De website van het Belgisch Bureau voor Normalisatie (NBN) is recent gewijzigd. Zo kan u gemakkelijker normen opzoeken en krijgt u een ruime omschrijving waarover de norm gaat. Met een nieuwe functionaliteit kan u voortaan ook commentaar geven op normen die in ontwerpfase zijn. Bovendien zijn alle artikels in het Nederlands, het Frans en het Engels.

KAN-Brief over veiligheid van mobiele machines

Mobiele arbeidsmiddelen
14.01.2015

Update 03/10/2023

De Duitse “Kommission Arbeitsschutz und Normung” (KAN) heeft in zijn nieuwsbrief “KANBrief 4/14” een speciaal thema gewijd aan de veiligheid bij mobiele machines of arbeidsmiddelen.

Aquafin behaalt ISO 55001-certificaat

19.05.2015

Update 12/09/2023

Het bedrijf Aquafin dat instaat voor de zuivering van de oppervlaktewateren in Vlaanderen, ontving het eerste ISO 55001-certificaat in België. Minister Schauvliege en het Britse normalisatie-instituut (British Standards Institution - BSI) reikten het certificaat uit op 8 mei 2015 tijdens de viering van de 25e verjaardag van Aquafin.

BELAC bestaat 25 jaar

Op 12 oktober 2015 vierde men de 25e verjaardag van de accreditatie in België. De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie...

Rechtskracht van normen: gids van de FOD Economie

20.06.2017

Update 10/10/2023

De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (FOD Economie) heeft een gids gepubliceerd over de rol en het belang van de normen in wetgevende teksten in het belang van de bedrijven en de maatschappij en de manier hoe men naar normen kan verwijzen in regelgevende teksten. De informatie die in deze gids wordt vermeld, is zowel nuttig voor een preventieadviseur (hoofdstukken 1 tot 4) als voor overheden (hoofdstuk 5).

Nieuwe norm ISO 45001

ISO 45001

Op 12 maart 2018 werd de norm ISO 45001 “Veiligheid en gezondheidsmanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik” gepubliceerd. De nieuwe...

Vernieuwde ISO 31000 Risicomanagement

Dynamisch risicobeheersingssysteem
29.07.2019

ISO 31000 is een richtlijn waarin kort de relevante onderdelen van risicomanagement staan beschreven. De laatste jaren is ISO 31000 het mondiale referentiekader voor goed risicomanagement geworden.