België ratificeert de verdragen 167 en 175 van de IAO

  • Bouw
  • Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties

Op 8 juni 2016 heeft de Belgische regering de akten van bekrachtiging neergelegd van het verdrag nr. 167 over de veiligheid en de gezondheid in de...

IAO-Eurofound rapport over telewerk

Telewerk
Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties
08.03.2017

Het traditionele model van werken is snel aan het evolueren wegens het toenemende gebruik van digitale technologieën, zoals smartphones, tablets, laptops en desktop computers, om thuis en elders te werken. Het kan het evenwicht tussen de beroepsarbeid en het privéleven verbeteren, de pendeltijd verminderen en de productiviteit vergroten, maar het kan ook mogelijk leiden tot langere werktijden, een hogere arbeidsintensiteit en een werk-thuis interferentie, aldus een nieuw gezamenlijk rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound).

Op de blog: eeuwfeestviering van de IAO

ILO
Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties

De Belgische eeuwfeestviering van het Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) vond plaats op 7 mei 2019 in de Residence Palace.

100 jaar IAO

Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties
29.08.2019

Update 20/10/2022

De viering van 100 jaar Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) is zowel wereldwijd als ook in België niet ongezien voorbijgegaan.