Game-based leerplatform “Play it safe”

 • Brandpreventie
 • Ergonomische preventie van MSA

“Play it safe” is een online cloud-based leerplatform, waarmee werknemers op een veilige, leuke en efficiënte manier worden opgeleid over veiligheid en preventie aan de hand van games voor web en mobile. Onder andere EHBO, brand, ergonomie en hygiëne zijn thema’s die aan bod kunnen komen.

Campagne “agressie en geweld tegen hulpverleners is NOOIT ok”

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
09.12.2019

Update 04/08/2023

De Ambulanciersunie, Spoed 112 en enkele andere organisaties voor hulpverlening hebben de strijd aangebonden om iedere vorm van agressie, verbaal en fysiek, tegen ambulanciers en andere hulpverleners tijdens de uitoefening van hun job te bannen, want dit wordt nog teveel beschouwd als “part of the job”.

Campagne “agressie en geweld tegen hulpverleners en ordediensten is NOOIT ok” uitgebreid naar ordediensten

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
29.09.2020

Update 07/08/2023

In april 2020 werd deel 2 van de campagne “agressie en geweld tegen hulpverleners is NOOIT ok” gelanceerd, waarbij ook ordediensten werden betrokken.

Preventiecampagne bij de brandweer “Soms is vuur niet jouw grootste risico”

 • Brandpreventie
 • Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
 • Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties
20.10.2021

Begin september 2021 is er een preventiecampagne voor 17.300 brandweerlieden gelanceerd rond drie thema’s: hygiëneregels opvolgen om gezondheidsrisico’s te vermijden, omgaan met agressie en een goede lichamelijke conditie behouden.

Dringende, medische en psychosociale hulpverlening in cijfers

 • Chemische agentia
 • Psychosociale risico’s (PSR)
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
14.12.2021

Jaarlijks nemen in België 1,7 miljoen mensen contact op met het nummer 112. Het is in België een evidentie dat er in geval van ziekte, ongeval of ramp zo snel mogelijk hulp wordt geboden. Achter deze zorg schuilt een geheel van diensten en regelgeving om deze evidentie te waarborgen. De juridische basis is de wet van 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening.

Omzendbrief betreffende geweld tegen operationele personeelsleden van hulpverleningszones

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
 • Vervoer en opslag
 • Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
02.03.2023

Op 20 januari 2023 vaardigde de Minister van Binnenlandse zaken Annelies Verlinden een omzendbrief uit betreffende geweld tegen operationele personeelsleden van hulpverleningszones. Deze omzendbrief vervangt de omzendbrief van 30 september 2021 over gevallen van agressie tegen operationele personeelsleden van hulpverleningszones.

Op de blog: Omzendbrief betreffende geweld tegen operationele personeelsleden van hulpverleningszones

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
 • Vervoer en opslag
 • Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

Op 20 januari 2023 vaardigde de Minister van Binnenlandse zaken Annelies Verlinden een omzendbrief uit betreffende geweld tegen operationele...