Invloed van draagbare communicatietoestellen op de gezondheid van werknemers

Psychosociale risico’s (PSR)
30.08.2010

Update 29/08/2023

Draagbare communicatiemiddelen, zoals gsm’s, smartphones, laptops,… worden alsmaar vaker gebruikt. Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk publiceert nu een Engelstalig rapport over de mogelijke gezondheidseffecten van deze communicatiemiddelen en aanbevelingen voor het gebruik ervan. 

Technostress: een nieuw psychosociaal risico?

  • Psychosociale risico’s (PSR)
  • Stress
11.03.2019

Update 12/01/2023

Op 22 februari 2019 was er aan de master veiligheidswetenschappen van de universiteit Antwerpen een lezing over technostress.

Altijd bereikbaar zijn is niet gezond

Burn-out
02.12.2019

Voortdurend bereikbaar zijn is niet goed voor de gezondheid. Het verhoogt het risico op burn-out. Hoe kunnen organisaties hier rekening mee houden? Welke wettelijke verplichtingen gelden er met betrekking tot deconnectie?

Conclusies VBO-conferentie over telewerk

Telewerk
07.10.2021

Update 29/01/2024

Op 26 augustus 2021 organiseerde het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) een conferentie rond telewerken. Negen sprekers gaven elk vanuit hun expertise een invalshoek. Tegelijkertijd formuleerde het VBO de 10 cruciale do’s-and-don’ts bij het implementeren van een duurzaam telewerkbeleid.

Recht op deconnectie voor federale ambtenaren

  • Psychosociale risico’s (PSR)
  • Burn-out
Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties

Het ‘recht op deconnectie’ is sinds 1 februari 2022 verankerd in het federaal personeelsstatuut voor alle federale ambtenaren, zowel statutairen...