Film over de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk (FOD Werkgelegenheid – België - 2021)

Elke organisatie met 50 of meer werknemers is wettelijk verplicht om een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) op te richten. In het Comité worden werknemersafgevaardigden tijdens de sociale verkiezingen verkozen en kunnen ze samen met de werkgeversafgevaardigden in het bedrijf deelnemen aan de ontwikkeling en de uitvoering van het preventiebeleid rond welzijn op het werk.

Hoe zijn deze overlegcomités ontstaan? Waarom zijn ze opgericht? Hoe werkt een CPBW en wie zijn de mensen die de structuren doen draaien? Deze film geeft het woord aan academici en aan afgevaardigden op de werkvloer zelf, in een groot metaalbedrijf, een woonzorgcentrum, een inpakbedrijf en de gezinszorg.

Ze vertellen over het belang van een preventiebeleid en acties die ze in het CPBW ondernomen hebben om de veiligheid en gezondheid van hun collega’s te verbeteren. Een inspecteur van Toezicht Welzijn op het Werk kadert het geheel en brengt in een notendop de rol van de inspectie.

De film duurt een 20-tal minuten en bestaat uit de volgende onderdelen:

 • 00:39 DEEL 1 - De CPBW’s zijn 75 jaar oud!
 • 04:41 DEEL 2 - Arbeidsveiligheid: risico’s erkennen en voorkomen 
 • 07:30 DEEL 3 - Betrokken bij gezondheid en arbeidshygiëne 
 • 14:08 DEEL 4 – Focus op psychosociale risico’s
 • 16:14 DEEL 5 – Ergonomie: het werk aanpassen aan de mens
 • 19:07 DEEL 6 – De rol van de inspectie Toezicht Welzijn op het Werk
 • 20:31 DEEL 7 - De toekomst 

Deze audiovisuele tool kan in alle sectoren worden gebruikt als educatief instrument voor sensibilisering over de werking van de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk.

Doelgroep:

 • leden van de CPBW;
 • werkgevers;
 • leden van de hiërarchische lijn;
 • werknemers;
 • werknemersvertegenwoordigers;
 • vakbonden;
 • preventieadviseurs;
 • welzijnsexperten;

Bekijk de film op het YouTube kanaal van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid): Film over de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk.