In deze module vindt u links naar informatie over de regelgeving over welzijn op het werk. Deze wetgeving omvat een geheel van bepalingen met betrekking tot de preventie en bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op de arbeidsplaats, met inbegrip van de aspecten over de hygiëne op de werkplek en de psychosociale aspecten op het werk (waaronder stress, geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag).

De voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van Belgische regelgeving over het welzijn op het werk behoort tot de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, waarbij onder meer Europese richtlijnen en internationale conventies betreffende het welzijn op het werk in Belgisch recht worden omgezet.

 

Musculoskeletale aandoeningen (MSA) – regelgeving

 • Musculoskeletale aandoeningen (MSA)
 • Definities
 • Opbouw en gewrichten
 • Draagwijdte van musculoskeletale aandoeningen
 • Risicofactoren
 • Organisatorische factoren
 • Persoonsgebonden factoren
 • Omgevingsgebonden factoren
 • Biomechanische factoren
 • Preventie
 • Invoeren van een preventiebeleid rond MSA
 • Ergonomische preventie van MSA
 • Organisatie van het werk
 • Aanpassing van de werkpost
 • De toegang tot de werkpost vergemakkelijken
 • Het tillen en verplaatsen van lasten vergemakkelijken
 • Gereedschappen en machines aanpassen
 • Voorkomen van trillingen
 • Bewegingen en lichaamshoudingen
 • Opleiding
 • Fysieke activiteit

Psychosociale risico's - Regelgeving

 • Psychosociale risico’s (PSR)
 • Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
 • Stress
 • Burn-out
 • Arbeidsongevallen en psychosociale risico’s
 • Zelfdoding
 • Actiemiddelen voor de werkgever
 • Actiemiddelen voor de werknemers