Titel 3 betreffende de werkkledij van boek IX van de codex over het welzijn op het werk regelt het gebruik van de werkkledij en heeft betrekking op de werkgevers, de hiërarchische lijn en de werknemers.

Meer informatie daarover en de reglementaire tekst staan op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Thema's > Welzijn op het werk > Collectieve en Individuele bescherming > Werkkledij.