In België:

  • Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen (B.S. 30 mei 2007)
    De wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen verbiedt elke vorm van discriminatie op grond van geslacht.
    Meer informatie daarover en de regelgevende tekst staan op de website van het Instituut voor gelijkheid van Vrouwen en Mannen, in de rubriek Activiteiten > Discriminatie > Werk.
  • Op de website van het Instituut voor gelijkheid van Vrouwen en Mannen staan eveneens informatie en de regelgevende teksten over de wetgeving over loongelijkheid en genderneutrale functieclassificaties, in de rubriek Activiteiten > Arbeid > Loonkloof > Wetgeving.
  • De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Meer informatie daarover en de regelgevende tekst staan op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Thema's > Welzijn op het werk.

In Europa:

  • Richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep (herschikking)
    De richtlijn is beschikbaar op de EUR-Lex website van de Europese Unie: Richtlijn 2006/54/EG.

Naast de richtlijnen, die onze wetgeving aanzienlijk beïnvloed hebben, beschikt de Europese Unie over meerdere instrumenten. Het gemeenschapsbeleid is ongetwijfeld een doeltreffende hefboom voor de evolutie van de nationale wetgevingen inzake de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Die instrumenten zijn beschikbaarop de website van het Centrum voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, in de rubriek Activiteiten > Internationaal > Europese Unie > Gelijkheid in de Europese Unie.