• Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
  • Titel 2 van boek II van de codex over het welzijn op het werk

Meer informatie hierover en de reglementaire teksten zijn beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk.