Regelgeving over biologische agentia

De regelgeving met betrekking tot de biologische agentia is opgenomen in boek VII van de codex over het welzijn op het werk (PDF, 577 KB).

Meer info daarover is beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid), in de rubriek Thema's > Welzijn op het werk > Biologische agentia.

Richtlijnen van de Europese Commissie

De 2 richtlijnen werden in Belgisch recht omgezet door het koninklijk besluit van 23 november 2020 tot wijziging van boek VII, titel 1 betreffende biologische agentia van de codex over het welzijn op het werk. Meer info over dat besluit is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid in dit nieuwsbericht: Aanpassing van de bepalingen van de codex over het welzijn op het werk inzake biologische agentia.

Erkenning als beroepsziekte

Covid-19 is erkend als beroepsziekte.

Wie kan in aanmerking komen voor een schadeloosstelling?

  • Werknemers uit de zorgsector:
    • loontrekkenden met Covid-19 (gediagnosticeerd door middel van een laboratoriumtest) die in de gezondheidszorg werken
    • en die een duidelijk verhoogd risico lopen om besmet te worden door het virus.
  • Werknemers uit cruciale en essentiële sectoren tijdens de lockdown

Deze werknemers kunnen erkend worden op voorwaarde dat:

  • het SARS-COV-2-virus is opgelopen tijdens de periode van afzondering (18 maart-17 mei 2020);
  • ze niet konden telewerken en door hun arbeidsomstandigheden geen 1,5 m afstand konden bewaren.

Meer informatie over de aanvraag van een schadeloosstelling is beschikbaar op de website van het Federaal Agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris): 501-Covid19 - Schadeloosstelling bij Covid-19 (privésector - gezondheidszorg en bij uitbraak).