• Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
  • Titel 7 van boek II van de codex over het welzijn op het werk

Meer informatie over dit onderwerp en de reglementaire teksten zijn beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Comités voor de preventie en bescherming op het werk.