• Titel 3 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen van boek III van de codex over het welzijn op het werk
  • Het artikel 52 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB)
  • Titel 5 betreffende de opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen van boek III van de codex over het welzijn op het werk

Meer informatie en de reglementerende teksten over dit onderwerp vindt u op:

  • de website van de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de  FOD Binnenlandse Zaken, onder de rubriek Documentatie > Regelgeving > filteren op thema "Brandpreventie".
  • de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Welzijn op het werk > Arbeidsplaatsen > Brandpreventie op de arbeidsplaatsen.