Mondelinge parlementaire vragen van Anja Vanrobaeys, Evita Willaert, Marc Goblet, Marie-Colline Leroy en Nadia Moscufo en het antwoord van Nathalie Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, tijdens de vergadering van 8 mei 2020 van de commissie voor Sociale Zaken, Werk en Pensioenen (uittreksel uit het Integraal Verslag met vertaald beknopt verslag van de toespraken CRIV 55 COM 173)