Parlementaire vragen van Anja Vanrobaeys en Marc Goblet over veilig werken tijdens de coronacrisis en het antwoord van Nathalie Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, tijdens de gemeenschappelijke vergadering van 8 april 2020 van de commissies voor Sociale Zaken, Werk en Pensioenen en voor Economie, Consumentenbescherming en Digitale Agenda (uittreksel uit het Integraal Verslag met vertaald beknopt verslag van de toespraken CRIV 55 COM 142)