Integraal verslag met vertaald beknopt verslag van toespraken - Commissie voor Sociale zaken, Werk en Pensioenen 27/04/2021 - Vragen gesteld door Nathalie Muylle (55015214C) & (55015570C) & (55016643C), Kathleen Verhelst (55015503C), Anja Vanrobaeys (55015650C) & (55016677C), Gaby Colebunders (55015847C) & (55015902C), Nadia Moscufo (55015853C) & (55015964C) & (55016025C), Ellen Samyn (55016682C), Björn Anseeuw (55016850C), Sophie Rohonyi (55016889C) en Catherine Fonck (55016969C)