Integraal verslag met vertaald beknopt verslag van toespraken - Commissie voor Sociale zaken, Werk en Pensioenen 27/04/2021 - Vragen gesteld door Nadia Moscufo (55015315C) & (55016920C), Gaby Colebunders (55015316C) & (55015318C) & (55015850C) & (55016929C), Florence Reuter (55015794C), Sophie Thémont (55016004C), Anja Vanrobaeys (55016602C) en Catherine Fonck (55016965C)