Integraal verslag met vertaald beknopt verslag van toespraken - Commissie voor Sociale zaken, Werk en Pensioenen 09/03/2021 - Vragen gesteld door Kathleen Verhelst (55013980C), Nathalie Muylle (55014467C), Anja Vanrobaeys (55014613C), Björn Anseeuw (55014582C) & (55014599C) en Sophie Rohonyi (55015085C)