Integraal verslag met vertaald beknopt verslag van toespraken - Commissie voor Sociale zaken, Werk en Pensioenen 08/02/2022 - Vragen gesteld door Gaby Colebunders (55024875C), Anja Vanrobaeys (55024945C), Björn Anseeuw (55024902C), Tania De Jonge (55025002C) & Sophie Thémont (55024890C)