Integraal verslag met vertaald beknopt verslag van toespraken - Commissie voor Sociale zaken, Werk en Pensioenen 22/03/2022 - Vragen gesteld door Kattrin Jadin (55026116C) en Anja Vanrobaeys (55026308C)