Integraal verslag met vertaald beknopt verslag van toespraken - Commissie voor Sociale zaken, Werk en Pensioenen 09/02/2021 - Vragen gesteld door Nadia Moscufo (55013492C), Katrien Houtmeyers (55013623C) en Anja Vanrobaeys (55013859C)