Handelingen Senaat 5-122 - Plenaire vergadering 7/11/2013- Vraag gesteld door Veerle Stassijns