Schriftelijke vraag nr. 5-11138 d.d. 18 februari 2014 - Vraag gesteld door Bert Anciaux