BeSWIC is het Belgisch Kenniscentrum over het welzijn op het werk en is ontworpen om alle informatie over welzijn op het werk samen te brengen. BeSWIC is de afkorting van "Belgian Safe Work Information Center".

Welzijn op het werk

“Welzijn op het werk” is het geheel van factoren met betrekking tot de omstandigheden waarin het werk wordt uitgevoerd:

 • veiligheid op het werk
 • bescherming van de gezondheid van de werknemer
 • de preventie van psychosociale risico’s op het werk
 • ergonomie
 • arbeidshygiëne
 • verfraaiing van de werkplaatsen.

Doelpubliek van het kenniscentrum

Deskundigen in het domein van het welzijn op het werk, zoals:

 • preventieadviseurs (arbeidsveiligheid, arbeidsgeneeskunde, arbeidshygiëne, ergonomie, psychosociale risico’s)
 • vertrouwenspersonen psychosociaal welzijn
 • veiligheidscoördinatoren
 • onderzoekers in de disciplines m.b.t. het welzijn op het werk
 • leden van het Comité voor preventie en bescherming op het werk
 • Werkgevers, hiërarchische lijn, Human Resources
 • Werknemers

Organisaties:

 • werkgeversorganisaties
 • werknemersorganisaties
 • interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk
 • externe diensten voor technische controle op de werkplaats
 • sectorfederaties
 • Fondsen voor bestaanszekerheid en opleiding
 • verenigingen van deskundigen in het domein van het welzijn op het werk
 • verzekeraars van arbeidsongevallen
 • opleidingsinstituten
 • onderzoeksinstellingen