Deze module bevat informatie over de onderzoeksprojecten over welzijn op het werk.

De informatie is onderverdeeld per onderzoeksproject.

 

Studie over de link tussen psychosociale factoren en (ernstige) arbeidsongevallen in België (FOD Werkgelegenheid, met steun van ESF – België – 2010)

Arbeidsongevallen en psychosociale risico’s

Op vraag van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg hebben de universiteiten van Luik en Gent een onderzoek gevoerd naar de link tussen...