Dit onderzoek analyseert de bestaande beroepsinschakelingssystemen voor werknemers na een langdurige afwezigheid wegens ziekte.

Dit onderzoek uit 2011 geeft onder meer:

  • een inventaris van de reglementering in België over arbeidsongeschiktheid, definities van de verschillende gebruikte termen (ongeschiktheid, langdurige afwezigheid, …);
  • een inventaris van de bestaande praktijken, de reeds overwogen initiatieven, de ervaringen, de pilootprojecten en de goede praktijken in België en in de andere Europese landen;
  • een analyse van de factoren die de terugkeer naar het werk verhinderen en bevorderen. In dit laatste gedeelte worden eveneens aanbevelingen voorgesteld.

Meer informatie

op de site van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Onderzoeksprojecten > 2011 - Werkhervatting na een langdurige afwezigheid.