Dit artikel beschrijft twee interventies van het ‘Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail’ (ANACT) bij geweldsituaties op het werk.

Die interventies in de organisatie beogen het vaststellen van een diagnose die tussen interveniënten en aanvragers wordt gedeeld zodat de betrokkenen zich weer kunnen aanpassen aan de situatie waarin ze leven. Na het refereren naar de werken van H. Leymann en M-F Hirigoyen herinnert het artikel aan het belang van de werkorganisatie bij het opduiken van de malaise op het werk. Dan volgt er een uiteenzetting van de twee geanalyseerde interventies.

Het artikel is beschikbaar op de website “Cairn.info”: Le mal-être au travail, comment intervenir ?