In dit artikel wordt op basis van het Job Demands-Resources (JD-R) model, gezocht naar een verklaring voor verschillen in niveaus van psychische vermoeidheid en plezier in het werk bij Vlamingen.

De arbeidsproductiviteit ligt in Vlaanderen/België in vergelijking met andere landen inderdaad op een relatief hoog niveau. Over de schaduwzijden van die hoge productiviteit is er minder bekend of wordt er minder over gerept. Leidt al dat noeste werken niet tot stress, gezondheidsklachten of vroegtijdige uitval op de arbeidsmarkt? Of zijn de banen op de Vlaamse arbeidsmarkt zodanig aantrekkelijk dat de werknemer arbeidsvreugde uit het werken zelf haalt?

Het artikel is beschikbaar op de website “DSpace Open Universiteit”: Waardoor geraakt de hardwerkende Vlaming gestresseerd?