Een vragenlijst werd verstuurd naar alle arbeidsartsen uit de Franse regio “Basse-Normandie” met de vraag of ze informatie hadden over zelfmoorden of pogingen tot zelfmoord die gelinkt zijn aan het werk in de bedrijven waar ze gedurende de afgelopen vijf jaar toezicht hielden.

Meer informatie over deze studie is beschikbaar in het Frans op de website “Cairn.info”: Étude des suicides liés au travail en Basse-Normandie.